Hus - exteriör och inredning

Vi bygger hus i olika form och design

Oavsett om du vill bygga ett arkitektritat hus, kataloghus eller egenritat hus - vi är med dig hela vägen! Många av våra kunder vill ha ett unikt hus som ingen annan har. Prefabricerade byggelement i trä fungerar utmärkt både för små friggebodar och upp till fler familjshus i flera våningar. Vi menar att den här tekniken är ett bra sätt att industrialisera byggprocessen och skapa fördelar i kvalitet, miljöpåverkan och inte minst kostnadseffektivitet. Det här är en väsentlig del av framtidens byggande som vi vill bidra till.