Våra tjänster

Hus lösningar / Läs mer om hus modeller och process

// Husköp – steg för steg:

Process Step 1

1. Husoffert och materialspecifikation

Process Step 2

2. Gå genom leveransomfattning och skriva avtal

Process Step 3

3. Förbereda fabriks ritningar

Process Step 4

4. Kontrollera ritningar

Process Step 5

5. Produktionsstart samt börja med grundarbete

Process Step 6

6. Husleverans och montering

Process Step 7

7. Slutbesiktning och inflyttning

// Prefabricerade trähus

Vi erbjuder kompletta prefabricerade huslösningar, från ritning till konstruktion och byggnation. Vi använder uteslutande miljövänliga material och tar ansvar för hela processen från tekniska ritningar till det nyckelfärdiga huset. Därför kan vi garantera att ditt nya hus håller en hög kvalitet och blir färdigt enligt överenskommelse.

Våra hus byggs vanligtvis enligt något av följande två system:

Prefabricerade element i trä

Med vårt effektiva byggsatssystem produceras alla huselement, dvs. väggar, bjälklag och takpaneler på fabriken och transporteras sedan till byggplatsen för montering. På så sätt kan hela huset uppföras på bara några dagar. Det avslutande arbetet med interiören sker på plats och omfattar bland annat målning/tapetsering, golvläggning, kakling av badrum och montering av kök.

Detta system lämpar sig väl för enfamiljshus, radhus, villa, etc. och kan också vara en lösning om det är begränsad framkomlighet till hustomten.

Modulbyggnader / volymelement

Liksom våra byggsatser produceras våra moduler inomhus på fabrik. Skillnaden är att väggar, bjälklag och takpaneler byggs ihop till färdiga moduler redan på fabriken. Modulerna transporteras sedan till byggplatsen där de sätts samman till den slutliga konstruktionen.

Modulbyggnader, även kallat prefabricerade volymelement, är inte ett byggbarack, det är helt enkelt ett hus som är byggt på fabrik och därefter levererad och monterad ihop på byggplats. Vanligtvis byggs ca 95 % av huset på fabriken och det återstående arbetet utförs på plats(montering av modulerna).

Att bygga ett standardhus på fabrik är tämligen okomplicerat. Att skräddarsy ett hus efter kundens önskemål är desto svårare. Inte desto mindre är det just det som är vår specialitet.

 

// Leverans och byggnation

Leverans

Enligt vårt standardavtal levererar vi huset från fabriken till byggplatsen och sköter om monteringen med egen personal. Det finns mycket bra fraktbåt trafik mellan Baltiska länderna och Skandinavien:

*Ventspils - Nynäshamn (Ca 10mil från fabrik)

*Klaipeda - Karlshamn ( Ca 10mil från fabrik)

*Klaipeda - Köpenhamn

*Tallinn - Helsinki för leveranser till Finland

*Lokal hamn i Liepaja för speciala husleveranser 

Vägarna till byggplatsen måste vara framkomliga med större fordon och vanligtvis diskuterar vi transportmöjligheterna med kunden före leverans för att hitta den bästa lösningen. Huset lyfts på plats med hjälp av en lokalt inhyrd lyftkran med monteringsteamet på plats.

Montering

Monteringen utförs av vår personal som är på plats till dess att alla huselement är färdigmonterade och exteriören och/eller interiören (beroende på husmodell) är färdigbyggd. Detta arbete tar vanligtvis bara några dagar. Därefter genomförs en slutbesiktning tillsammans med kunden.

Vill du se hur leverans av moduler görs? Klicka här

// Intern kvalitetskontroll på fabriken

Det är tryggt att anlita Skandlink!

Med vårt egenutvecklade kvalitetsledningssystem kontrollerar vi hela byggprocessen och monteringsarbetet. Kvalitetsledningssystemet är din garanti för att ditt hus uppfyller gällande byggregler och standarder.

Varje steg i tillverkningsprocessen kontrolleras, ända fram till dess att huset är färdigt och levererat. Kvalitetsledningssystem minimerar risken för fel och medger efterkontroll av varje del av konstruktionen. Innan huset transporteras till byggplatsen utförs en besiktning och erforderliga kvalitetsdokument upprättas och skickas till kunden.

// Rådgivning och tekniska lösningar

Rationellt byggande enligt bästa praxis

När du beställer ett hus från Skandlink är du i trygga händer. Vi har stor erfarenhet och kan anpassa ditt nya hus och bygga det enligt dina önskemål. Tveka inte att fråga oss om det är något du undrar över, till exempel angående byggregler eller tekniska ritningar. Vi gör alltid vårt bästa för att du ska få ditt hus som du vill ha det.

Tillsammans med utvalda arkitektbyråer utvecklar vi nya, attraktiva husmodeller där våra kunder kan bo och trivas.