STUDENTBOSTÄDER I JÖNKÖPING

Modulbyggda studentbostäder / Sverige, Jönköping

För att tillgodose behovet av studentbostäder i Jönköping beställde Cadilla Fastigheter AB dessa modulhus med loftgångar. Varje modulenhet är en separat lägenhet på 23 kvm med badrum, ett litet kök och vardagsrum.

Nyckelfärdiga modulerna byggs i förväg på fabrik och sätts sedan ihop på plats. Dessa modulbyggnad uppfyller Boverkets byggregler för tillfälligt anläggningsboende.